آرشیو نویسنده: admin

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم خودرو تهران آبان ۱۴۰۰

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم خودرو، تهران آبان ۱۴۰۰

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم خودرو تهران ۱۶ تا ۱۹ آبان ۱۴۰۰ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38B غرفه جی اس آر / GSR (گروه صنعتی رضایی)

0 نظرات
دومین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات، ارومیه تیر ۱۳۹۶

دومین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات، ارومیه تیر ۱۳۹۶

دومین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات، ارومیه تیر ۱۳۹۶ دومین نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات، ارومیه تیر ۱۳۹۶

0 نظرات
برند برتر نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته بوشهر بهمن ۱۳۹۵

برند برتر نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته بوشهر بهمن ۱۳۹۵

برند برتر نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته بوشهر بهمن ۱۳۹۵ برند برتر نمایشگاه خودرو، قطعات و صنایع وابسته بوشهر بهمن ۱۳۹۵

0 نظرات
بزرگترین نمایشگاه تخصصی خودرو شمال، قائمشهر مهر ۱۳۹۵

بزرگترین نمایشگاه تخصصی خودرو شمال، قائمشهر مهر ۱۳۹۵

بزرگترین نمایشگاه تخصصی خودرو شمال، قائمشهر مهر ۱۳۹۵ بزرگترین نمایشگاه تخصصی خودرو شمال، قائمشهر مهر ۱۳۹۵

0 نظرات
نمایشگاه قطعات خودرو، مجموعه ها و صنایع وابسته اصفهان اردیبهشت ۱۳۹۵

نمایشگاه قطعات خودرو، مجموعه ها و صنایع وابسته اصفهان اردیبهشت ۱۳۹۵

نمایشگاه قطعات خودرو، مجموعه ها و صنایع وابسته اصفهان اردیبهشت ۱۳۹۵ نمایشگاه قطعات خودرو، مجموعه ها و صنایع وابسته اصفهان اردیبهشت ۱۳۹۵

0 نظرات
یازدهمین نمایشگاه قطعات و تجهیزات وابسته خودرو اهواز دی ۱۳۹۴

یازدهمین نمایشگاه قطعات و تجهیزات وابسته خودرو اهواز دی ۱۳۹۴

یازدهمین نمایشگاه قطعات و تجهیزات وابسته خودرو اهواز دی ۱۳۹۴

0 نظرات