شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم خودرو، تهران آبان ۱۴۰۰

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم خودرو تهران آبان ۱۴۰۰

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم خودرو، تهران آبان ۱۴۰۰

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و لوازم خودرو تهران ۱۶ تا ۱۹ آبان ۱۴۰۰

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سالن 38B غرفه جی اس آر / GSR (گروه صنعتی رضایی)